Vår investeringsstrategi

Før vi tar aktivt eierskap i en bedrift, er det flere forutsetninger som må være på plass. For det første må virksomheten være sunn og bærekraftig.

Vi er ikke redningsmenn – vi er samarbeidspartnere som gir virksomheter de økonomiske musklene de trenger for å ta ut maks potensiale i globale markeder. For det andre må selskapet reflektere en kultur og et verdisyn vi kan kjenne oss igjen i – og dette er kanskje det aller mest sentrale punktet.

Vi legger svært stor vekt på menneskelig interaksjon og samarbeid, og dette er et menneskesyn og en forretningsfilosofi vi må finne hos potensielle samarbeidspartnere. Det må rett og slett føles riktig. Å stole på magefølelsen og personlig kjemi i et forretningssamarbeid er helt klart en X-faktor – men så lenge denne faktoren er med på å definere all menneskelig kommunikasjon, er dette noe vi er nødt til å ta med i betraktningen.

Vi investerer i mennesker

Vår misjon: vi skal gjøre det mulig for mennesker å vokse og utvikle seg sammen, slik at vi i felleskap kan skape verdier for kundene våre, de ansatte og aksjonærene.

Hos Koppernæs står mennesker i sentrum av alt vi foretar oss. All verdi blir skapt gjennom menneskelig samhandel og interaksjon – vi tror på å dyrke frem unike forretningskulturer hvor miljø og mulighet for innovasjon og personlig vekst er i fokus. Av alle investeringer et selskap kan vurdere, er investering i mennesker den mest bærekraftige og lønnsomme over tid.

For Koppernæs har dette vært en leveregel siden 1884. I begynnelsen fordi selve eksistensen betinget det – når du lever på og av havet, er nøkkelen til suksess avhengig av godt samarbeid med sidemannen. Siden har dette fokuset blitt overført til alt vi foretar oss i forretningssammenheng. Ikke primært fordi det bygger humane verdier, som er en kapital i seg selv – men fordi det på sikt gir det største økonomiske utbyttet.

Proaktivt eierskap

Vi tror på langsiktige, pro-aktive og åpne forretningssamarbeid. Vi skal alltid skape gode relasjoner med våre samarbeidspartnere. Gjensidig respekt og forståelse er suksesskriterier for en sunn og lønnsom drift.

Vårt aktive eierskap i andre virksomheter er basert på tillit. Vi går inn i bedrifter vi opplever som genuint sunne, selskaper med høy kompetanse og fokus på verdier vi gjenkjenner og verdsetter. Basert på dette er det helt naturlig at selskapene også beholder en stor grad av selvbestemmelsesrett, fra ledelsen og ned til enkeltindividnivå. Uttrykket «frihet under ansvar» er svært relevant for å beskrive forholdet vi har til virksomheter vi tar eierskap i. Vi går ikke inn i ledelsen med mindre vi blir spurt – eller anser det som absolutt nødvendig.

Målgrupper

Vårt hovedfokus i tiden fremover er innen de blå næringene og infrastruktur-bransjen. Derfor er det naturlig at bedrifter innen disse næringene er virksomhetene vi fokuserer mest på, når vi vurderer selskaper vi ønsker å ta aktivt eierskap i.