En havets Pioneer

Koppernæs har en lang og stolt historie som en av pioneerene i det norske havrommet.

Da Hans Peter Koppernæs ankom Ålesund i 1881 hadde han ikke stort annet enn en offisersutdannelse i bagasjen. Det skulle vise seg å være nok, den unge bondesønnen avslørte raskt et godt forretningstalent. Han fikk jobb hos den velrennomerte handelsmannen L.A. Bakke, og etter tre år startet han sin egen virksomhet som leverandør av skipsutstyr. Han satte umiddelbart spor. Hans Peter var åpenbart en mann ute av stand til å sitte i ro, når han så en mulighet grep han den. Han skaffet etter hvert egne båter han kunne levere sitt eget skipsutstyr til, og et eget fiskemottak hvor han kunne ta imot fisk fra egne båter. En «self made man» i ordets rette forstand.

Til tross for en suksess svært mange hadde stanset opp og nytt fruktene av, ønsket Hans Peter Koppernæs å utvide virksomheten ytterligere. På den tiden drev mørefiskerne i
all hovedsak fangst utenfor sin egen kystlinje, men Hans Peter så mye lengre enn dette –langt mot nord ventet Grønlandskysten, bokstavelig talt et hav av muligheter og ressurser. Hans Peter Koppernæs ble med på å finansiere den første sunnmørske fangstekspedisjonen i 1898, og etablerte dermed en virksomhet som for alvor satt Koppernæs på kartet som en sentral bedrift på Sunnmøre.

I dag lever Hans Peter Koppernes ånd videre gjennom hans etterkommere. I motgang og medgang, gode og vonde dager – og det har vært en del av alle slag – har fem generasjoner Koppernæs bygget firmaet sten for sten. I godt over 100 år har Koppernæs vært et svært pragmatisk firma, uredd og villig til å ta sjanser når de bød seg. Dette har blant annet ført til en kort karriere innen bilsalg, flytting av et fabrikkanlegg fra Ålesund til Peru og en periode hvor firmaet ble styrt med stor suksess av familiens kvinner – et kjønn som ifølge tradisjonen førte uhell med seg hvis de drev med fiskehandel. I dag står firmaet sterkere enn noen gang og på flere ben, blant annet takket være oppkjøp av Tingstad, Nordic Fastening Group og Triple Nine. Og alt er basert på prinsippene som ble etablert i 1884: Varig verdiskaping, pålitelighet, eventyrlyst og viljen til å tenke utenfor boksen og langt bakenfor horisontene.

Varig verdiskapning

Vi bygger sterke selskaper gjennom aktivt og langsiktig eierskap. Med vår spisskompetanse innen finans og forretningsutvikling, skaper vi varige verdier.

Koppernæs er i dag eid og drevet av femte ledd i slektsrekken, og hver generasjon har jobbet for å etterlate bedriften sterkere enn da de selv overtok roret. Dette danner fundamentet i vår forretningsfilosofi: Vi arbeider for å skape varige verdier. Vi tror på å la økonomiske resultater bidra til at bedrifter blir sterkere og bedre – massive utbytter og raske transaksjoner har ingen plass i vår forretningsstrategi eller drift. Vi etterstreber – og søker – langsiktige, fruktbare samarbeid. Dette gir stabilitet og stor grad av forutsigbarhet, elementer vi opplever som imperative for solid, sunn drift og lønnsomhet over tid.

Selskapsstrategi

Koppernæs har sterke bånd til Norges maritime og marine virksomheter, både gjennom historiske røtter og geografisk tilknytning. I tillegg har vi også vært involvert og knyttet opp til virksomheter rettet mot infrastruktur i flere tiår. Derfor er det helt naturlig at Koppernæs i tiden fremover vil styrke sin tilstedeværelse og fokus på disse forretningsområdene.

Utfordringene og mulighetsrommet den blå næring og infrastruktursektoren står over for, er i stor grad styrt av globale trender. Megatrender knyttet opp til demografisk utvikling, økt globalisering og nye markeder vil være med på å definere og bestemme hvor Koppernæs skal bevege seg i årene som kommer. Knapphet på ressurser og klimaforandringer vil også være viktige faktorer.

Vår misjon er å bidra til at mennesker trives og vokser sammen, slik at vi i fellesskap kan skape langsiktige verdier for kundene våre, de ansatte og aksjonærene. Uansett hvor vi arbeider og bor. Koppernæs kan bidra med økonomiske ressurser, unik ekspertise og innsikt for selskaper innen den blå næringen og infrastruktur. Vi støtter og utvikler sterke intern-kulturer for å hjelpe selskaper med å utvikle maksimalt av sitt potensiale. Verdiene våre er fundamentert i kjernen av virksomheten vår, fordi de definerer hvem vi er, hvordan vi jobber, hva vi tror på og hva vi står for. Kjerneverdiene våre definerer hvordan vi oppfører oss, og hvordan vi forventer å bli behandlet som en del av Koppernæs. Alle avgjørelsene våre blir besluttet på bakgrunn av verdisettet vårt.

Våre verdier

Pålitelige

Alle relasjonene vi har er bygget på tillit. Vi jobber hele tiden med å oppfylle forpliktelsene våre, og for å gjøre oss fortjent til respekten vi nyter hos kunder, partnere og kollegaer.

Dedikerte

Vi er hundre prosent dedikerte overfor partnerne våre, og jobber målrettet for å hjelpe dem med å nå målene de har satt seg. Vi skal alltid gjøre alt vi kan for at mennesker skal få utnytte sitt maksimale potensial, og bidra aktivt for å utvikle suksessfulle forretnings-kulturer.

Eventyrlystne

I Koppernæs har vi en lang og stolt tradisjon som et modig og eventyrlystent selskap. Vi trives med utfordringer og søker alltid etter nye muligheter.

En drift basert på mennesker

Etter mer enn 130 års virksomhet har vi sett hvilke verdier som skapes av mennesker og miljøer som får tatt ut maksimalt av eget potensiale i et miljø lagt til rette for det. Basert på denne erfaringen er vi alltid lidenskapelig opptatt av å danne relasjoner basert på mellommenneskelig tillit, et absolutt nødvendig fundament for å skape langsiktige verdier for oss selv og samarbeidspartnerne våre.

Styret og ledelsen

Styret

Hans Peter Koppernæs
Styreleder

Astrid Koppernæs
Nestleder

Finn Caspersen,
Erika Koppernæs-Pinhol,
Odd Gjørtz

Management

Hans Peter Koppernæs
Chairman
M: +47 977 71 771
E: hpk@koppernes.no

Kenneth Lande Klokk
CEO
M: +47 977 24 918
E: klkl@koppernes.no

Bjarte Andreassen
CFO
M: +47 953 02 608
E: ba@koppernes.no