Vekst for fremtiden

Håpet er kanskje lysegrønt, men fremtiden er blå. Befolkningsvekst, store klimaendringer og økosystemer under press vil gjøre effektive og bærekraftige marine virksomheter ekstremt viktige for fremtidig vekst. Behovet for proteiner har aldri vært større enn nå, og etterspørselen vil bare øke. Om dette var noe Hans Peter Koppernæs forutså, kan vi bare spekulere i. Like fullt; fiskemel, fiskeolje og foredling av marine ressurser har alltid vært et område Koppernæs har fokusert på, og er et fagfelt vi har svært mye kunnskap om. Derfor er det helt naturlig at den blå næringen også blir et viktig satsingsområde for oss i tiden som kommer.

Vi vil også fokusere på utvikling av effektive systemer innen infrastruktur, da dette også er et virksomhetsområde fremtidige megatrender fremhever som svært viktige. Ved vårt eierskap i Tingstad har vi allerede en god plattform på dette området, og vi planlegger å styrke vår posisjon ytterligere i årene som kommer.

Tingstad

Tingstad er en av Norges største spesialister på festeteknikk og pakninger.

Tingstad samarbeider med alle bransjer og fagfelt, og utvikler løsninger til alt fra multinasjonale bedrifter til enkeltmannsforetak. Leveransene våre skal være like pålitelige som produktene.

Bedriften startet opp som skipshandel i 1884. For å kunne klare seg i den bransjen for 130 år siden, måtte man tenkte klart og langt fremover. Båter var borte måneder av gangen og de trengte alt fra ekstra seil til barbersåpe. «Beklager, tomt på lageret» var ikke en løsning kapteiner slo seg til ro med. Det var helt avgjørende å ha total kontroll over hva man hadde på lageret, hvor det lå og hvor lang tid det tok å etterfylle beholdningen. Verden har endret seg mye siden da. Enkelte hevder den ikke engang er den samme.

http://tingstad.no

 

tingstadLogo

TripleNine Group

En global aktør innen fiskemel- og fiskeoljeprodukter.

TripleNine Group består av en rekke produksjons-, handels- og salgsselskaper i Danmark, Norge, Chile, Kina, Sør-Afrika og Mauritania. Gruppen opererer i mer enn 40 land over hele verden. Selskapets kjernekompetanse omfatter utvikling, produksjon, markedsføring og salg av fiskemel og fiskeolje som ingredienser i dyrefôr for havbruk, landbruk og for for husdyr. Produksjonen av fiskeolje til menneskelig konsum, er rettet mot kosttilskudd (fiskeolje kapsler).

Rundt 250 ansatte, fordelt på fire kontinenter, fra et bredt spekter av nasjonaliteter, er ansatt i TripleNine Group A/S. I den grad det er mulig, er lokalt ansatte i de respektive landene ansatt, for å utvikle industrien i den aktuelle regionen og skape vekst i lokalsamfunnet. Hovedkvarteret til TripleNine Group A/S er lokalisert i Esbjerg, Danmark.

http://tripleninegroup.com

 

triplelinelogo

Nordic Fastening Group

Alt innen festeteknikk.

Nordic Fastening Group tilbyr alt innen festeteknikk – fra skruer, bolter og muttere, til forbindelser med gjengede hylser, gjengestenger, strekkstag og fester til stålkonstruksjoner. I tillegg til vårt omfattende produktutvalg bestående av ca. 30.000 artikler, produsererer vi også spesialutviklede løsninger, enten spesialtilpassede eller helt nyutviklede produktløsninger. Kvalitet er et godt grunnlag for tillit.

Med bransjens høyetse kompetanse og servicegrad, bidrar vi til å øke lønnsomheten til svensk industri. Vi tilbyr skreddersydde forretnings- og produktløsninger for å møte alle typer behov for festeteknikk.

nfglogo