• Vi investerer i mennesker

    Vi skal gjøre det mulig for mennesker å vokse og utvikle seg sammen, slik at vi i felleskap kan skape verdier for kundene våre, de ansatte og aksjonærene.

  • Varig verdiskapning

    Vi bygger sterke selskaper gjennom aktivt og langsiktig eierskap. Med vår spisskompetanse innen finans og forretningsutvikling, skaper vi varige verdier.

  • Å se bak horisonten

    Vi har alltid blikket rettet mot horisonten. Gjennom erfaring, lidenskap og kompetanse, skal vi alltid la både mennesker og selskaper utvikle sitt potensiale til det fulle.

Proaktivt eierskap

Vårt mål er å støtte og utvikle sterke selskapskulturer gjennom proaktivt eierskap. Gjensidig respekt og forståelse er suksesskriterier for en sunn og lønnsom drift.

Vekst for fremtiden

Globale megatrender som befolkningsvekst, klimaendringer og knapphet på ressurser er viktige temaer som vil påvirke Koppernæs sitt fremtidige fokus.

En havets pioneer

Karriere hos Koppernæs